Мессеж зээл

Та мессежээр зээл авах бол эхлээд Application эсвэл Website-р нэг удаагийн зээл аваад төлсөн байх шаардлагатай.

Харин таны мессежээр зээл авах эрх нээгдсний дараа

zeel

гэж бичээд

72721888

дугаарт илгээн хүссэн үедээ зээл авах боломжтой
Түр хүлээнэ үү..